Specjaliści

Mgr Natalia Witerek

Mgr Natalia Witerek - absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła Psychologię Rozwojową i Wychowawczą. Ukończyła również I stopień studiów podyplomowych z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na UKSW z zakresu Mediacji Pojednawczych w Rodzinie.

Aktualnie dalej rozwija swoje kwalifikacje w poradnictwie rodzinnym.

Umiejętności praktyczne zdobyła podczas pracy jako psycholog i trener programów profilaktycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Zajmuje się diagnozami psychologicznymi oraz udziela porad i konsultacji psychologicznych.

Mgr Natalia Witerek przyjmuje pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mgr Natalia Witerek