Specjaliści

Mgr Maria Seta

Magister Maria Seta jest psychologiem oraz psychologiem dzieci i młodzieży. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Psychologia, ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz kurs socjoterapii w Centrum Diagnozy i Terapii ADHD w Gdańsku.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła  m.in. w instytucjonalnej pieczy zastępczej, szkołach artystycznej i integracyjnej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w Środowiskowym Domu Samopomocy, oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i dla dorosłych, zakładzie karnym i poprawczym. Sukcesywnie bierze udział w szkoleniach i kursach m.in. prowadzonych przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę; ukończyła Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych przeprowadzone przez Stowarzyszenie KARAN oraz Szkolenie dotyczące komunikacji w zakresie edukacji seksualnej przeprowadzone przez Grupę Ponton.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Przyjmuje Pacjentów od 7. roku życia. W pracy z dziećmi i młodzieżą pomaga w trudnościach rozwojowych, emocjonalnych, społeczno - relacyjnych, adaptacyjnych, zaburzeniach lękowych, uzależnieniach od substancji i behawioralnych, zaburzeniach neurorozwojowych (np. autyzm, ADHD). W pracy z osobami dorosłymi wspiera w przypadku nadmiernego stresu, problemów w relacjach, zaburzeń nastroju i lękowych.

Zajmuje się podstawową diagnozą, wsparciem w trudnościach zgłaszanych przez Pacjenta, działaniami psychoedukacyjnymi. Pracuje w oparciu o zasoby jednostki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb w kontekście sytuacji życiowej pacjenta, opiera się głównie na nurcie CBT.

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę
Mindhealth logo