Specjaliści

Mgr Małgorzata Osińska

Mgr Małgorzata Osińska ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest w trakcie akredytowanego przez PTP całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Ukończyła studia podyplomowe Psychosomatyka i somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS oraz Psychoonkologia w praktyce klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Działa społecznie jako Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz American Psychological Association (APA).

Swój warsztat stale rozwija o nowe, rekomendowane metody pracy podczas szkoleń. Posiada kwalifikacje do terapii traumy metodą Przedłużonej Ekspozycji. Pomaga dzieciom i młodzieży zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, samouszkodzeniami, zaburzeniami odżywiania. Prowadzi diagnozę i terapię e-uzależnień. Wspiera dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

Zainteresowania w obrębie specjalizacji

  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia psychosomatyczne,
  • samouszkodzenia,
  • zaburzenia odżywiania.

Doświadczenie zawodowe

Praktykę zdobywała m. in. na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, w Fundacji „Ocalenie” wykonując diagnozy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Dobrowolnego Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur, DPS Centrum Alzheimera, Klinice Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” dla dzieci i młodzieży oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus jako Psycholog szkolny.

Współpracuje z biurem Rzecznika Praw Pacjenta w ramach programu "Łączy nas pacjent". Prowadzi również zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych na Uniwersytecie SWPS dla studentów ostatniego roku psychologii.

Mgr Małgorzata Osińska przyjmuje pacjentów od 6. do 20. roku życia na NFZ.

Mgr Małgorzata Osińska