Specjaliści

Mgr Małgorzata Ciania

Specjalista zajmuje się:

  • dziećmi 12-14 lat,
  • młodzieżą 14-18 lat,
  • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania, ma przygotowanie pedagogiczne. W trakcie pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie). Od 2009 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzi warsztaty, szkolenia, wspiera specjalistów związanych z edukacją.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy środowiskowej, współpracowała ze szkołami i fundacjami zajmującymi się pomocą osobom na spektrum autyzmu. Odbyła staż w I Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą od 12. roku życia, specjalizuje się w pracy z osobami z zespołem Aspergera.
Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracuje pod superwizją.

Prowadzone terapie

Mgr Małgorzata Ciania