Specjaliści

Mgr Lena Smolarek-Olek

Mgr Lena Smolarek-Olek ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie na kierunku Psychologia, ze specjalizacją w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała poprzez pracę w oświacie (V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu), udzielanie konsultacji online (Twój Psycholog) oraz podczas wolontariatów i praktyk, m.in. w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego oraz londyńskiej organizacji Polish Psychologist’s Association.

Odbyła liczne szkolenia w zakresie pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń i chorób psychicznych, interwencji kryzysowej oraz pomocy osobom doświadczającym przemocy.

W praktyce psychologicznej inspiruję się terapią CBT, ACT czy DBT.

Udziela konsultacji oraz wsparcia  psychologicznego i psychoedukacyjnego pacjentom od 6 roku życia. Obszar jej pracy obejmuje pomoc w kryzysach życiowych, zaburzeniach i chorobach psychicznych, trudnościach w relacjach. 

Wizyty mogą odbywać się w języku polskim i angielskim.

Mgr Lena Smolarek-Olek