Specjaliści

Mgr Klaudia Kadłubowska

Specjalista zajmuje się:

  • dorosłymi,
  • terapią indywidualną i par,
  • terapią osób po wydarzeniach traumatycznych związanych z doświadczeniem przemocy,
  • terapią osób mających trudności z kontrolowaniem agresji,
  • interwencją kryzysową – traumatyczne sytuacje życiowe, rodzinne, sytuacje kryzysowe (stres) w pracy.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat (nr 101) Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie Analizy Grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Pracę terapeutyczną zaczęła już na ostatnim roku studiów, zdobywając doświadczenie na Oddziale Nerwic w Szpitalu MSWiA w Otwocku.

W zawodzie pracuje ponad 19 lat. W latach 2007 – 2011 kierowała zespołem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy. Jest współautorką Programu Zajęć Terapeutyczno – Edukacyjnych dla Mężczyzn Stosujących Przemoc oraz cyklu edukacyjnego dla terapeutów z zakresu pierwszego kontaktu ze sprawcami przemocy domowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pomagając ich klientom w odbudowywaniu życia oraz ułatwiając zrozumienie mechanizmów kierujących ich dotychczasowymi wyborami.

Od 2008 r. związana jest z Centrum Terapii Psychomedica (obecnie Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie). Prowadzi terapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par.

Uwzględniając potrzeby każdego Pacjenta, stosuje też inne metody i używa wszelkich umiejętności nabytych w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego i szkoleń.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo