Specjaliści

Mgr Katarzyna Szarzyńska

Mgr Katarzyna Szarzyńska jest pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońkiego. Pomaga dzieciom i młodzieży do 19 roku życia. W MindHealth zajmuje się diagnozą przyczyn trudności i niepowodzen szkolnych dla potrzeb diagnozy psychologicznej oraz mediacjami rodzinnymi, w tym okołorozwodowymi. 

Doświadczenie zawodowe:

  • Wieloletnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego, w szkołach: podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcacym;
  • Mediacje rodzinne (m.in. pomoc w ustaleniu planu wychowawczego, rodzicielskiej opieki naprzemiennej, spisanie ugody).

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie - Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii;
  • Towarzystwo Oświatowe PROFIL w Warszawie - Mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych nieletnich;
  • Polskie Centrum Mediacji w Warszawie - Mediacje rodzinne.

Mgr Katarzyna Szarzyńska posiada certyfikat Mediatora Rodzinnego. 

Mgr Katarzyna Szarzyńska