Specjaliści

Mgr Katarzyna Rogodzińska

Magister Katarzyna Rogodzińska jest psychologiem o specjalizacji z psychoterapii zaburzeń psychicznych i seksuologii klinicznej, które ukończyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współprowadziła obozy socjoterapeutyczne, na których wspierała dzieci i młodzież z trudnościami na tle emocjonalnym i społecznym. Swoje doświadczenie rozwijała także podczas pracy w Ośrodku Adopcyjnym Fundacji „Mam Dom” w Szczecinie oraz w prywatnej poradni psychologicznej. Aktualnie uczęszcza na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie.

Udziela konsultacji i wsparcia psychologicznego oraz psychoedukacyjnego pacjentom od 3 roku życia. Obszar pracy obejmuje pomoc w kryzysach życiowych, w nadmiernym stresie, obniżonym samopoczuciu, trudnościach w relacjach z innymi ludźmi, w tym w konfliktach rodzinnych oraz wsparciu i diagnozie w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Specjalizuje się także w problemach wychowawczych, trudnościach adaptacyjnych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży oraz w urinoscopiach seksuologicznych.

Udziela konsultacji w języku angielskim.

Mindhealth logo