Specjaliści

Mgr Karolina Pudełko

Magister Karolina Pudełko, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologia, ze specjalizacją w zakresie psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz klinicznej seksuologii. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków (jest w trakcie certyfikacji) oraz podyplomowe studia przy Instytucie Psychologii UAM z seksuologii klinicznej, w zakresie opiniowania, edukacji oraz terapii. Aktualnie pogłębia swoją wiedzę uczęszczając na szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Swoje kwalifikacje zawodowe zdobywała, pracując w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, na oddziałach szpitalnych, w fundacjach udzielających wsparcia osobom stykających się z wykluczeniem społecznym oraz doświadczającym zaburzeń psychicznych, wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także w projekcie wspierającym osoby z doświadczeniem przemocy. Należy do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

W pracy zajmuje się pomocą i wsparciem osób doświadczających przemocy, z grup narażonych na społeczne wykluczenie oraz osób borykających się z problemem uzależnień oraz współuzależnień. Obszar pracy obejmuje także konsultacje seksuologiczne oraz konsultacje z młodzieżą.

Regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanego superwizora oraz stosuje się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo