Specjaliści

Mgr Kamila Cholewińska

Mgr Kamila Cholewińska ukończyła Społeczną Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, w Wojewódzkim Szpitalu Bródkowskim na Oddziale Psychiatrii oraz w Centrum Szkoleń i Terapii Psychologicznej „Łódź”. Odbywała również staż o profilu psychoterapeutyczno – diagnostycznym w Klinice PsychoMedic. Pracowała jako terapeuta środowiskowy, wspierając dzieci, młodzież i ich rodziny.

Mgr Kamila Cholewińska stale poszerza swoje kwalifikacje. Otrzymała certyfikat doradcy zawodowego w Podyplomowym Studium z Doradztwa Zawodowego przy Uniwersytecie Łódzkim oraz certyfikaty Konsultanta Kryzysowego I poziomu oraz Coachingu/Mentoringu Kryzysowego II poziomu w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu

Od wielu lat pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej. Zajmuje się oceną rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży. Pomaga w sytuacjach kryzysowych w relacjach rodzinnych, takich jak rozwód, kryzys w związku, strata bliskiej osoby, czy też przemoc w rodzinie. Prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, którym oferuje również poradnictwo wychowawcze.

Mgr Kamila Cholewińska