Specjaliści

Mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz

Mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i The British Psychological Society. Posiada Certyfikat dyplomowanego psychologa sądowego - Certyfikat Europsy. Konsultuje Pacjentów od 14 roku życia, również w języku angielskim. 

Doświadczenie zawodowe: 

 • Nauczyciel akademicki (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa);
 • Biegły sądowy z zakresu psychologii;
 • Zakład karny HMP La Moye, Jersey (2012-2021);
 • Schronisko dla kobiet i dzieci - ofiar przemocy domowej;
 • Praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy domowej.

W obrębie specjalizacji szczególnie interesuje się diagnozą i terapią zaburzeń nastroju, zaburzeń lekowych i zaburzeń osobowości, wsparciem w ramach interwencji kryzysowej, traumą.

Obszary działania:

 • diagnoza,
 • wsparcie psychologiczne,
 • zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia zwiazane z doświadczeniem traumy,
 • regulacja emocjonalna,
 • zaburzenia osobowości,
 • stres,
 • zaburzenia w relacjach miedzyludzkich.

Mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz ukończyła wiele kursów i szkoleń:

 • liczne kursy z zakresu prowadzenia grupowych zajęć resocjalizacyjnych;
 • studia specjalizacyjne z zakresu psychologii sądowej;
 • szkolenie z zastosowania i interpretacji narzędzi diagnostycznych IDS- 2, SB5, MMPI-2;
 • Aktualnie: Studia podypolomowe - Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna na SWPS.
Mgr Izabela Harasymowicz-Pilarz