Specjaliści

Mgr Anna Nowowiejska

Mgr Anna Nowowiejska psycholog, psychoterapeuta oraz trener. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia Społeczna na Uniwersytecie SWPS, Coaching w ICC Poland oraz Szkołę Terapii Behawioralno-Poznawczej CBT w Warszawie. Ponadto jest absolwentką Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pacjentami. Pracowała w Towarzystwie Pomocy Młodzieży oraz w Fundacji „Drabina Rozwoju”. Prowadziła również działalność dydaktyczną na Uniwersytecie SWPS oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Przez wiele lat zajmowała się wspieraniem pracowników, diagnozą doradztwem i interwencjami kryzysowymi w międzynarodowych firmach.

Na co dzień prowadzi terapie nakierowane na szerokie spektrum zaburzeń dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się depresją, zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, ADHD, Zespołem Aspergera i Aleksytymia oraz wypaleniem zawodowym. Udziela wsparcia podczas kryzysów życiowych, takich jak problemy z identyfikacją, konflikty, rozwód, urodzenie dziecka, choroby, kształtowanie tożsamości oraz inne zmiany.

W trosce o dobro pacjenta w swojej pracy terapeutycznej stosuje podejście CBT oraz elementy terapii systemowej, terapii schematu i Gestalt. Terapie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTTPB.

Mgr Anna Nowowiejska