Specjaliści

Mgr Alicja Nowak

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych. Wykształcenie zdobyła w trakcie jednolitych studiów magisterskich o kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 roku. Ukończyła również Kurs Podstawowy Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach prowadzonego przez Integri TSR, natomiast w listopadzie 2023 roku rozpoczęła Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Instytut Pomocy Psychologicznej ITPB.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Służbie Więziennej (Zakład Karny w Czarnem oraz Areszt Śledczy w Koszalinie) w latach 2021-2023, gdzie pracowała interwencyjnie oraz pomocowo z osobami pozbawionymi wolności oraz pracując w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Szamotułach, gdzie zdobywała obszerne doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, emocjonalnych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych.

Do swojego gabinetu zaprasza osoby borykające się z takimi trudnościami jak kryzysy życiowe, emocjonalne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w regulacji emocji, trudności w relacjach międzyludzkich, wzmożony stres.

W swojej pracy kieruje się empatią, uważnością na potrzeby osoby zgłaszającej się. Buduje relacje terapeutyczne oparte na empatii, akceptacji i szacunku. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Zaprasza do gabinetu do wspólnego poszukiwania i odkrywania tego jak radzić sobie z przeżywanymi trudnościami w zgodzie z wartościami i celami osoby zgłaszającej się.

Mgr Alicja Nowak