Specjaliści

Mgr Agnieszka Majewska

Specjalistka pracuje z:

  • osoby dorosłe;
  • młodzież.

Obszary pracy:

  • Zaburzenia emocjonalne, regulacja emocji;
  • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, trening umiejętności społecznych;
  • Zaburzenia nastroju, depresja;
  • Zaburzenia zachowania;
  • Zaburzenia lękowe, fobia społeczna;
  • Odmowa chodzenia do szkoły;
  • Trudności wychowawcze, wsparcie dla rodziców
  • i wiele innych.

Doświadczenie i kompetencje:

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku psychologia. Jest w trakcie 2-letniego Szkolenia podyplomowego z psychoterapii- poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali prowadzonego przez certyfikowanych psychoterapeutów oraz superwizorów z Poza Schematami. Ma 10-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące m.in. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi oraz adaptacyjnymi. Wspiera także rodziców w procesie wychowawczym, poszukując jak najlepszych rozwiązań. Pomaga w zrozumieniu, a także budowaniu relacji z własnymi dziećmi. W pracy wykorzystuję techniki podejścia poznawczo-behawioralnego oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Mgr Agnieszka Majewska