Specjaliści

Lek. Sylwia Rogowska

Lekarz psychiatrii Sylwia Rogowska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała na Oddziale Leczenie Uzależnień w Gryficach, Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Dziennym. Pracowała w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz udzielała różnym oddziałom szpitalnym konsultacji w dziedzinie psychiatrii.

Specjalizuje się w pracy z pacjentami otyłymi, którym pomaga w redukcji masy ciała poprzez leczenie zachowawcze lub przygotowuje pacjentów do zabiegów bariatrycznych i prowadzi ich po wykonanej operacji.

Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, nastroju, snu, bądź adaptacyjne.

Posiada certyfikat od Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Mindhealth logo