Specjaliści

Lek. Dorota Muszyńska

Lek. Dorota Muszyńska jest specjalistą się w zakresie psychiatrii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła na Oddziale Klinicznym i Dziennym w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zaburzeń Snu. Zajmuje się konsultacją diagnostyczną, terapeutyczną, leczeniem farmakologicznym oraz psychoedukacją.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe oraz poszerza wiedzę medyczną poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach. Udziela konsultacji Pacjentów posługującym się językiem angielskim.

Lek. Dorota Muszyńska ukończyła szkolenie z zakresu Systemowe Rozumienie Rodziny - Część 1. Przyjmuje Pacjentów dorosłych, od 18 roku życia. 

Lek. Dorota Muszyńska