Specjaliści

Lek. Łukasz Rubacha

Lekarz Łukasz Rabucha jest psychiatrą, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył staż podyplomowy w obecnym KSW1 w Rzeszowie oraz szkolenie specjalistyczne w trybie rezydentowym na oddziale psychiatrycznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Debie.

W obrębie specjalizacji lekarz szczególnie interesuje się psychofarmakologią. Pomaga Pacjentom dorosłym, powyżej 18 roku życia.

Lek. Łukasz Rubacha