Specjaliści

Lek. Katarzyna Groblińska

Lekarz rezydent w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego SPSK1 w Szczecinie. W 2020r. ukończyła Pomorski Uniwersytet Kliniczny na którym pracuje aktualnie jako wykładowca.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem różnych zaburzeń psychicznych w tym:

  • depresją,
  • zaburzeniami lękowymi i stresem,
  • nerwicami,
  • zaburzeniami snu
  • i wieloma innymi.

Stale podnosi swoje kwalifikacje rozwijając się naukowo oraz uczestnicząc w wykładach i konferencjach.

Lek. Katarzyna Groblińska