Specjaliści

Dr n. społ. Magdalena Kruk-Rogucka

Doktor nauk społecznych Magdalena Kruk-Rogucka psycholog oraz psychoterapeuta systemowy. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”. W 2021 roku ukończyła szkolenie uzupełniające, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, organizowanym przez Fundację „Kontekst” na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie. Pracuje w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie, gdzie wspiera rodziny adopcyjne, kandydatów do pełnienia tej roli oraz małżeństwa doświadczające niepłodności. Jest również ekspertem adopcyjnym na ogólnopolskim forum prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasz Bocian”

Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi od 0 r. ż. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, par i rodzin. Udziela wsparcia parom borykającym się z problemem niepłodności, depresji poporodowej, kryzysem czy też rozwodem. Zapewnia pomoc również w okresie okołoporodowym. Pracuje z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi oraz dorosłymi osobami adoptowanymi. Pomaga w trudnościach adaptacyjnych w nowej rodzinie, prowadzi terapię więzi oraz wspiera w jawności adopcji. Prowadzi testy osobowościowe dla dorosłych i młodzieży oraz motywuje do pracy nad rozwojem osobistym.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo