Specjaliści

Dr Jakub Adamczewski

Psycholog międzykulturowy, pedagog, wykładowca akademicki, Amerykanista, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów artystycznych oraz podróżnik. Obecnie w trakcie kursu seksuologii pozytywnej - studiów specjalizacyjnych dla psychologów na Uniwersytecie SWPS. Absolwent Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę doktorską poświęconą sukcesowi fińskiej edukacji i jej implikacji dla polskiego systemu oświaty. Stypendysta Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz Uniwersytetu w Cambridge, na których prowadził badania naukowe poświęcone edukacji dla pokoju i wartości, oraz możliwości kół samokształceniowych w procesie akulturacji uchodźców.

Obszary pracy: Jego praca opiera się na zrozumieniu i szacunku dla różnorodności kulturowej oraz indywidualnych doświadczeń pacjentów. Wykorzystuje podejście oparte na psychologii pozytywnej i międzykulturowej pomagając pacjentom w identyfikowaniu i rozwijaniu ich mocnych stron, umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowania zdrowych relacji oraz promowaniu psychospołecznej równowagi i dobrostanu.

Wspiera dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w kryzysach rozwojowych i wychowawczych, rozwoju osobistym, akceptacji siebie i własnej seksualności, dylematach edukacyjnych. Pomaga także osobom w społeczności LGBTQIA+ w adaptacji społecznej i zaakceptowaniu własnej tożsamości. Wspólnie z pacjentem pracuje nad osiągnięciem celów terapeutycznych, integrując elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mindfulness, doradztwo i wsparcie edukacyjne w procesie terapeutycznym, zapewniając spersonalizowane podejście do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Jako osoba w trakcie zdobywania wykształcenia seksuologicznego w nurcie pozytywnym stara się pomagać w radzeniu sobie z różnorodnymi aspektami życia seksualnego, włączając w to edukację seksualną, związki osób nieheteronormatywnych, identyfikację potrzeb i preferencji, oraz rozwiązywaniu problemów natury seksualnej.

Praktyka zawodowa: Wieloletnia praktyka zawodowa i akademicka nauczyła go wsłuchiwać się w historię pacjenta i umiejętnie dobierać metody pracy pozwalające na rozwiązanie problemów. Swoje doświadczenie zdobywał jako psycholog w placówkach oświatowych, wychowawca, tutor akademicki, wykładowca przedmiotów psychologicznych/pedagogicznych, oraz instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Pracy z pacjentem wielokulturowym nauczyłem się podczas staży naukowo-badawczych na Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej oraz Uniwersytecie w Melbourne. 

Szkolenia i kursy: Ukończył szkolenia z zakresu porozumienia bez przemocy, mindfulness, wsparcia psychoedukacyjnego osób cudzoziemskich oraz członków społeczności LGBTQIA+

Dr Jakub Adamczewski