Zmiana Administratora Danych Osobowych

Zmiana Administratora Danych Osobowych w związku z przejęciem podmiotów: Psychomedica Allenort sp. z o.o., Propsyche Allenort sp. z o.o., Psychiatria Allenort Białystok sp. z o.o.

Drogi Pacjencie,

Jeśli realizowałeś usługi w spółkach: Psychomedica Allenort sp. z o.o., Propsyche Allenort sp. z o.o., Psychiatria Allenort Białystok sp. z o.o. przed dniem 2 stycznia 2023 r., informujemy, iż w związku z przejęciem prawnym wymienionych wyżej podmiotów przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. nastąpiła zmiana administratora Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 30 a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotychczasowa dokumentacja medyczna oraz dane osobowe zgromadzone w toku świadczenia usług przez Psychomedica Allenort sp. z o.o., Propsyche Allenort sp. z o.o., Psychiatria Allenort Białystok sp. z o.o. zostają przejęte przez Centrum Medyczne Damiana. Centrum Medyczne Damiana dokonując przejęcia ww. podmiotów prawnych, przejęło odpowiedzialność za Państwa dane, w tym dokumentację medyczną.

Od dnia integracji dotychczasowe placówki medyczne oraz Szpital funkcjonować będą pod wspólną dla klinik specjalistyczny obszaru zdrowia psychicznego marką MindHealth.

Dokumentacja medyczna

Centrum Medyczne Damiana po przejęciu prawnym ww. podmiotów stało się właścicielem wytworzonej dokumentacji medycznej, czyli ma obowiązek zabezpieczenia, archiwizacji oraz dalszego prowadzenia dokumentacji medycznej w związku z kontynuacją świadczeń.

Dostęp do dokumentacji medycznej wytworzonej przez Psychomedica Allenort sp. z o.o., Propsyche Allenort sp. z o.o., Psychiatria Allenort Białystok sp. z o.o. nie ulega zmianie – wniosek o udostępnienie można złożyć bezpośrednio w placówce lub drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 22 566 22 24.

Numer karty Pacjenta

Każdy Pacjent Centrum Medycznego Damiana otrzymuje unikalny numer karty Pacjenta, którym posługujemy się przy oznaczaniu dokumentacji medycznej oraz w wielu procesach obsługowych, m.in. zarządzania terminami usług, korzystania z portalu Pacjenta. Każda osoba, której dane osobowe zostały pozyskane w wyniku połączenia podmiotów z Centrum Medycznym Damiana, otrzymała swój unikalny numer karty Pacjenta, który może uzyskać telefonicznie pod numerem: 22 566 22 24 lub bezpośrednio w placówce.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych
W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., które znajdują się w Polityce Prywatności: https://mindhealth.pl/polityka-prywatnosci

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem iod@damian.pl
W przypadku pytań dotyczących realizacji usług prosimy o kontakt pod numerem 22 566 22 24.

Mindhealth logo