Poradnia Psychologiczna NFZ w Gdańsku

Uprzejmie informujemy o zaplanowanym na dzień 1 sierpnia 2022 roku otwarciu Poradni Psychologicznej dla osób dorosłych działającej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W placówce realizowane będą świadczenia dla Pacjentów dorosłych - od 18 roku życia.

Oferujemy pomoc psychologiczną w zakresie:

  • poradnictwa psychologicznego,
  • psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej,
  • sesji wsparcia psychospołecznego.

Wizytę można umówić telefonicznie: (22) 566 22 24 lub osobiście w placówce przy ul. Mikołaja Gomółki 2 w Gdańsku.

Podstawą do skorzystania z refundowanej psychoterapii jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego kontrakt z NFZ – lekarza rodzinnego, psychiatrę lub innego specjalistę). Skierowanie powinno zawierać treść: „Skierowanie do Poradni Psychologicznej” oraz rozpoznanie (informacja dla lekarza).

W ramach poradni możemy przyjmować osoby z następującymi rozpoznaniami według ICD-10: od F40 – do 48, od F 50 – do 59, od F 60 – do 69, od F 90 – do 98.

Warunkiem skorzystania z wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.

Świadczenia realizowane będą w placówce Centrum Zdrowia Psychicznego – MindHealth przy
ul. Mikołaja Gomółki 2 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.

Poradnia Psychologiczna dla osób dorosłych NFZ Gdansk