Specjaliści

Lek. Wiktor Orlof

Psychiatra w trakcie specjalizacji.

Specjalista zajmuje się:

 • młodzieżą 16-18 lat,
 • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

 • anoreksja, bulimia, ortoreksja i inne zaburzenia odżywania,
 • bezsenność,
 • choroba Alzheimera i inne otępienia,
 • depresja (w tym depresja poporodowa),
 • fobie i lęki (m.in. lęk separacyjny, fobia społeczna, agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia, ataki paniki)
 • molestowanie,
 • mutyzm wybiórczy,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • problemy związane z piciem alkoholu,
 • problemy seksualne,
 • psychogeriatria (problemy psychiczne osób starszych),
 • samookaleczenia,
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • tiki i zespół Tourette’a,
 • uzależnienia,
 • CHAD — choroba afektywna dwubiegunowa,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane ze stresem.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wiedzę z dziedziny psychiatrii pogłębia w trakcie realizowanego stażu specjalizacyjnego w Klinice Psychiatrii UM w Białymstoku, gdzie pracuje jako asystent. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, którego jest wieloletnim członkiem. Problemy zdrowotne pacjentów traktuje w zindywidualizowany, holistyczny sposób.

Konsultuje po polsku i po angielsku.

Lek. Wiktor Orlof