Specjaliści

Lek. Askaniusz Jachimowski

Specjalista zajmuje się młodzieżą od 16 roku życia oraz osobami dorosłymi.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii GCM w Katowicach oraz w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu podstaw psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy ambulatoryjnej.

Obszary specjalizacji:

 • ADHD,
 • anoreksja, bulimia,
 • autyzm,
 • bezsenność,
 • choroba Alzheimera i inne otępienia,
 • depresja,
 • lęk społeczny (fobia społeczna),
 • napady paniki (lęk paniczny),
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • problemy alkoholowe,
 • psychogeriatria,
 • samookaleczenia,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • uzależnienie od leków,
 • uzależnienie od narkotyków,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół Aspergera,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).
Lek. Askaniusz Jachimowski