Specjaliści

Mgr Sylwia Baranowska

Specjalista zajmuje się:

  • dorosłymi,
  • pomocą osobom mającym trudności w relacjach osobistych i zawodowych,
  • wsparciem dla osób po przebytych urazach emocjonalnych,
  • wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych, przy podejmowaniu ważnych decyzji osobistych oraz w codziennych trudnościach w radzeniu sobie ze stresem,
  • pracą z osobami, które chcą wspomagać swój rozwój osobisty, pragnącymi lepiej poznać siebie oraz poprawić jakość swojego życia.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” – analityk grupowy i indywidualny, szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez wiele lat była związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Obecnie pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy w nurcie analitycznym. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a także w Ośrodku Psychoterapii „Rasztów”.

Mgr Sylwia Baranowska