Specjaliści

Lek. Izabella Witkowska

Specjalista zajmuje się:

  • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalizację I i II-go stopnia w zakresie psychiatrii realizowała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Uczestniczy regularnie w konferencjach naukowych dotyczących psychiatrii.

Pracowała w Szpitalu Nowowiejskim w oddziałach całodobowych i dziennych, w tym przez pięć lat prowadziła Oddział Dzienny Psychogeriatryczny i utworzoną przy nim Poradnię Psychogeriatryczną. Jako lekarz psychiatra była konsultantem Szpitala Śródmiejskiego. Pracuje obecnie w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego. Praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej doskonaliła w Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

W leczeniu stara się łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, a także z postępowaniem dietetycznym.

Lek. Izabella Witkowska