Specjaliści

Mgr Robert Majewicz

Jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Uczestniczył także w licznych szkoleniach i kursach z zakresu zdrowia psychicznego, seksuologii, chorób Parkinsona i Alzheimera, uzależnień i rozwoju osobistego.

MindHealth Katowice prowadzi konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne dla dorosłych. W szczególności pomaga Pacjentom w rozwoju osobistym i komunikacji interpersonalnej, zajmuje się też coachingiem i aktywizacją osób w podeszłym wieku.

Doświadczenia w pracy z Pacjentami mgr Robert Majewicz zdobywał m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Bytomiu.

Mgr Robert Majewicz