Specjaliści

Dr n. o zdr. Agnieszka Chruścikowska

Specjalista zajmuje się:

  • dziećmi 12-14 lat,
  • młodzieżą 14-18 lat,
  • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

  • zaburzenia odżywiania się: anoreksja, bulimia, ortoreksja,
  • otyłość,
  • cukrzyca,
  • choroby tarczycy,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • choroby układu pokarmowego.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk o zdrowiu, specjalność dietetyka. W latach 2010-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Biologii Medycznej. Prowadziła zajęcia dla studentów z kierunków: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, lekarski. W 2012 roku otrzymała wraz z zespołem Nagrodę Rektora pierwszego stopnia za współautorstwo wyróżniających się kompendiów i opracowań, dotyczących patogenicznych, oportunistycznych, genetycznych i środowiskowych czynników/ mechanizmów zagrożenia ludzkiego zdrowia, istotnie poprawiające wyniki kształcenia oraz przygotowanie zawodowe studentów Nauki o Zdrowiu i medycyny.

W latach 2017-2018 pracowała jako dietetyk kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie pogłębiała swoje doświadczenie kliniczne w pracy z Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, pracując w prywatnej klinice. Obecnie wykładowca w Społecznej Akademii Nauk i w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Od czasów studiów współpracuje z Warszawską Szkołą Zdrowia jako popularyzator zdrowego stylu życia.

Specjalizuje się w chorobach dietozależnych, zaburzeniach odżywiania oraz bezpieczeństwie żywności.

Dr n. o zdr. Agnieszka Chruścikowska