Specjaliści

Lek. Ewa Kowalczyk-Kozicka

Specjalista zajmuje się osobami dorosłymi.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 1997 r. uzyskała tytuł psychiatry, a w 2003 r. tytuł specjalisty psychiatry. Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu analityka grupowego w Ośrodku Analizy Grupowej „Rasztów”.

Od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem osób dorosłych. Pracowała w szpitalu w Morawicy i w Szpitalu w Pruszkowie, w tym 7 lat w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, a także w Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie i Żyrardowie oraz w Domu Opieki Społecznej w Pruszkowie. Pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej (między innymi w programie aktywizacji osób bezrobotnych z zaburzeniami psychicznymi).

Od ponad 10 lat przyjmuje pacjentów w prywatnych placówkach. Swoją wiedzę nieustannie poszerza, uczestnicząc w sympozjach naukowych.

Obszary specjalizacji:

  • zaburzenia adaptacyjne,
  • zaburzenia depresyjne i lękowe,
  • uzależnienie od alkoholu,
  • współuzależnienie,
  • zaburzenia nerwicowe,
  • zaburzenia odżywiania się,
  • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego/psychogeriatria.
Lek. Ewa Kowalczyk-Kozicka