Specjaliści

Dr n. med. Helena Baran-Furga

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Praca w oddziałach psychiatrycznych i detoksykacyjnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Aktualnie w programie leczenia substytucyjnego leczenia osób uzależnionych od opioidów. Praca dydaktyczna – wykłady i szkolenia dla osób specjalizujących się w zakresie uzależnień. Publikacje w zakresie uzależnień.

Obszary specjalizacji:

 • anoreksja, bulimia,
 • bezsenność i inne zaburzenia snu,
 • depresja,
 • fobie (agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia),
 • lęk społeczny,
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • problemy alkoholowe,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • stany lękowe,
 • uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe inne,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia zachowania,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).
Dr n. med. Helena Baran-Furga