Specjaliści

Mgr Mirosława Gorgol-Foxenius

Mgr Mirosława Gorgol-Foxenius to psychoterapeutka i superwizor, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, a także pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Pracuje w nurcie integracyjnym, który łączy różne podejścia terapeutyczne. Ukończyła studia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, jest też absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie oraz wiele szkoleń z zakresu pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, między innymi pracy metodami terapii MBT i DBT.

Ma następujące uprawnienia i certyfikaty:

  • jest certyfikowanym Specjalistą w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
  • ma certyfikat Superwizora w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ PTP;
  • posiada Dyplom — certyfikat specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży wydany przez Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, mający zastosowanie w ochronie zdrowia.

Doświadczenie zawodowe w pracy z Pacjentami zdobywała:

  • w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracowała przez 20 lat;
  • na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym podczas 10 lat prowadzenia wykładów dla studentów;
  • w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu;
  • podczas współpracy z całodobowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami dziennego wsparcia;
  • prowadząc superwizje, m.in. dla psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Pomaga dorosłym zmagającymi się z kryzysem życiowym, rozwodem, żałobą, utratą pracy, przemocą, depresją, problemami emocjonalnymi, a także młodzieżą mającą trudności z budowaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, przeżywającą sytuacje traumatyczne, trudności adaptacyjne, cierpiącą na lęki, fobię szkolną, zmagającą się z obniżonym nastrojem bądź trudną sytuacją rodzinną. Prowadzi też konsultacje dla rodziców mających problemy komunikacyjne i wychowawcze w relacji z dzieckiem.

Mgr Mirosława Gorgol-Foxenius