Specjaliści

Mgr Katarzyna Małys

Mgr Katarzyna Małys ukończyła psychologię kliniczną w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz kursy i szkolenia, dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Często uczestniczy w konferencjach w tematyce terapii dzieci i młodzieży.

Umiejętności praktyczne w pracy z dziećmi i rodzicami zdobyła w placówkach przedszkolnych, w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Warszawie przy ul. Koszykowej. Pracowała również w prywatnej poradni, szczególnie wspierając prawidłowy rozwój dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy Zespół Aspergera. Prowadziła zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe Treningi Umiejętności Społecznych.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 2 roku życia oraz ich rodzicami. Wspiera dzieci w trudnościach emocjonalnych oraz te z całościowym zaburzeniem rozwoju. Pomaga rodzicom zrozumieć potrzeby i emocje ich dzieci oraz prowadzi analizę rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. Prowadzi również poradnictwo wychowawcze.

Mgr Katarzyna Małys