Specjaliści

Mgr Alina Zyber-Sochacka

Magister Alina Zyber-Sochacka w 2006 roku ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła szkolenie certyfikowanego psychoterapeuty uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia. Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1321 z 2011 r. wystawiony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia spotkań w ramach programu SMART Recovery z 2017 r.

Ponadto skończyła czteroletnie szkolenie psychoterapii, prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum przy Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadającym atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła liczne szkolenia, m.in. Analiza Transakcyjna - gry psychologiczne DDA oraz Skrypty życiowe DDA oraz Analiza Transakcyjna w pomaganiu DDA organizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Fundacji Liberta, gdzie pełni funkcję członka zarządu.

Umiejętności praktyczne nabyła w ramach realizacji terapeutycznych oferowanych przez Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz Poradnie Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia. Staż kliniczny odbyła w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, pracowała również w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

Specjalizuje się w diagnozie oraz psychoterapii uzależnień. Oferuje również pomoc osobom współuzależnionym, DDA, zmagającym się z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi i lękowymi.

Mgr Alina Zyber-Sochacka