Specjaliści

Mgr Paulina Kuc

Mgr Paulina Kuc jest psychologiem po studiach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła także drugi rok szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach: ukończyła m.in. roczny kurs z zakresu terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Ma certyfikat Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach.

Ma doświadczenie zawodowe w pracy z Pacjentami m.in. w Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. ks. J.Tischnera, stowarzyszeniu Saltrom oraz Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży. Prowadziła także warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień,  rozwijania umiejętności społecznych, komunikacji oraz samorozwoju.

Mgr Kuc pomaga w przypadku trudności emocjonalnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach, uzależnień i w innych sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego. Towarzyszy też osobom chcącym zwiększyć rozumienie własnych procesów psychicznych oraz przechodzącym kryzysy związane z trudną sytuacją życiową.

W MindHealth przyjmuje Pacjentów powyżej 18. roku życia.

Mgr Paulina Kuc