Specjaliści

Mgr Patrycja Bąk

Magister Patrycja Bąk ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę poszerzała na kursie z terapii poznawczo-behawioralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, na studiach podyplomowych z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii oraz na kursie z podstawowej psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin.

Posiada certyfikaty ukończenia szkolenia pedagogicznego i socjoterapii na WSB oraz psychologii transportu na SWPS. Aktualnie dalej się dokształca uczęszczając na Uniwersytet SWPS do Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w m.in szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, przychodniach lekarskich oraz punkcie kryzysowych interwencji.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Przyjmuje młodzież i osoby dorosłe, które borykają się z obniżonym poczuciem własnej wartości, stanami depresyjnymi i lękowymi, trudnościami w rozumieniu siebie oraz trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Udziela wsparcia także osobom, które przeżywają kryzys, zmagają się z trudnościami wychowawczymi oraz emocjonalnymi, przeżywającymi intensywne, przeszkadzające emocje.

Prowadzone terapie

Mgr Patrycja Bąk