Specjaliści

Lek. Bogdan Latecki

Lek. Bogdan Latecki jest specjalistą psychiatrii, posiadającym czterdziestoletnie doświadczenie w pracy. Ukończył Wydział Lekarski w Akademii Medycznej w Łodzi, II stopień specjalizacji uzyskał w I Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Ostrych Zatruć w Instytucie Medycyny Prazy w Łodzi, w Wojskowej Poradni Zdrowia Psychicznego, w Domu Pomocy Społecznej, jako konsultant psychiatryczny na oddziałach internistycznych w Szpitalu Barlickiego w Łodzi, w areszcie śledczym oraz jako biegły sądowy.

W 1991 wyjechał do RPA, gdzie pracował na stanowisku asystenta na oddziałach psychiatrycznych w University of Southern Africa oraz psychiatry w Departamencie Zdrowia w Durban. Ponad to prowadził tam prywatną praktykę specjalistyczną w Empangeni oraz okazjonalnie wykładał na Uniwersytecie Kwazulu-Natal na Wydziale Psychologii. Odbywał staże w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie oraz ukończył szkolenia w dziedzinie psychoterapii Eriksonowskiej i hipnoterapii, logoterapii, analizy transakcyjnej, psychoterapii stanów ego oraz racjonalno – emotywnej terapii behawioralnej.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń emocjonalnych, psychoz, uzależnienia od alkoholu i substancji toksycznych oraz licznych zaburzeń, w tym seksualnych, snu, przystosowania i zachowania, psychosomatycznych i dysocjacyjnych oraz wynikającym z przewlekłego stresu. Pomaga pacjentom onkologicznym oraz cierpiącym na przewlekłe schorzenia ustrojowe. Prowadzi również terapię dla par.

Lekarz posiada uprawnienia do wypisywania recept na leki refundowane oraz wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA.

Bogdan Latecki wideowizytówka: miniatura filmu
Lek. Bogdan Latecki