Specjaliści

Lek. Łukasz Franczak

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego i Przyklinicznej Całodobowej Izbie Przyjęć, a wiedzę medyczną pogłębiał także podczas wymian i wolontariatów zagranicznych. Stale uczestniczy w branżowych konferencjach i kursach, a także stażach zawodowych.

Lek. Łukasz Franczak interesuje się w szczególności problematyką zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń z kręgu lękowych i depresyjnych. Oprócz pracy z Pacjentami jest także wykładowcą akademickim.

Do każdego Pacjenta podchodzi indywidualnie i z dużym zaangażowaniem, a decyzję o sposobie pomocy podejmuje we współpracy z osobą poddającą się terapii. Udziela szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z procesem leczenia.

Lek. Łukasz Franczak