Specjaliści

Mgr Oksana Tymińska

Magister Oksana Tymińska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Psychologia. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzała na kursach i szkoleniach, m.in. otrzymała atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne certyfikat upoważniający do przeprowadzania kryzysowych interwencji i ukończyła kurs z psychoterapii TSR. Chętnie sięga do naukowej literatury i przegląda portale o tematyce psychologicznej.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi przeprowadzając konsultacje indywidualne, bądź grupowe w charakterze trenera TUS i terapeuty zajęciowego.

Udziela wsparcia rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi, pomaga budować na nowo zdrowe i dobre relacje między opiekunem, a dzieckiem. Pomaga określić gotowość dziecka do rozpoczęscia nauki. Specjalizuje się w przeprowadzaniu badań psychologicznych, stawianiu diagnoz oraz udzielaniu porad i konsultacji w przypadku zaburzeń zachowania dziecka, w stanach lękowych, w zaburzeniach adaptacyjnych i emocjonalnych. Posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkoleń i warsztatów w dziedzinie psychologii i psychoedukacji oraz do przeprowadzania interwencji kryzysowych.

Przeprowadza konsultacje w języku rosyjskim.

Prowadzone terapie

Wideowizytówka mgr Oksany Tymińskiej: miniaturka
Mindhealth logo