Specjaliści

Mgr Edyta Filec

Psycholog o specjalności klinicznej, terapeutka i trenerka umiejętności społecznych. Absolwentka psychologii klinicznej i studiów podyplomowych z Psychologii Transportu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie na 2 roku 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w procesie ubiegania się o certyfikacje. 

Jej doświadczenie w pracy z Pacjentami pochodzi m.in. z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach i Katowickiego Centrum Onkologii. Realizowała projekt wsparcia i pomocy psychologicznej dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i dotkniętych schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Prowadziła też warsztaty rozwojowe i świadczyła poradnictwo psychologiczne w ramach współpracy z fundacją i NZOZ Po Skrzydła w Sosnowcu. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach prowadziła psychoedukację dla studentów i kadry dydaktycznej.

Zajmuje się treningami funkcji poznawczych i umiejętności społecznych, uczy też Pacjentów asertywności oraz radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Zajmuje się również diagnostyką w obszarze psychopatologii oraz neuropsychologii osób dorosłych:

  • zaburzenia afektywne,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia funkcji poznawczych,
  • zaburzenia nastroju (m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa);
  • zaburzenia lękowe (zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna, fobie specyficzne, zespół lęku napadowego);
  • zaburzenia psychosomatyczne
    (m.in. psychogenne bóle brzucha i głowy);
  • trudności w relacjach interpersonalnych;
  • trudności wynikające z różnego rodzaju kryzysów życiowych.

W pracy z Pacjentem przykłada dużą wagę do budowania dobrej relacji opartej na zaufaniu, empatii, autentyczności i poczuciu bezpieczeństwa. Szanuje indywidualność i sprawczość oraz prawo do samostanowienia każdego Klienta. Bazuje na jego umiejętnościach, zasobach i kompetencjach. Działa w duchu psychologii pozytywnej i opiera się na holistycznym podejściu do Pacjenta.

Mgr Edyta Filec