Specjaliści

Mgr Anna Grzywacz – Czarnecka

Magister Anna Grzywacz-Czarnecka ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją społeczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowanych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i z zakresu Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Ukończyła dwustopniowe szkolenie Integracji Sensorycznej z zakresu diagnozy i terapii na APS. Aktualnie dokształca się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w dziedzinie neuropsychologii oraz w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej w ramach czteroletniego szkolenia.

Kompetencje zawodowe rozwijała w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Niepublicznym Przedszkolu w Opatowie, w PZP Eskulap i NSZOZ GOMED w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mindhealth logo