Specjaliści

Mgr Agata Lesiak

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Swoją wiedzę zdobywała również na UAM w Poznaniu w ramach wymiany międzyuczelnianej MOST przez rok. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych psychoterapii poznawczo-behawioralnej na SWPS w Poznaniu, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 roku życia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zaprasza pacjentów doświadczających:

  • kryzysu psychicznego,
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń lękowych,
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem,
  • trudności w relacjach międzyludzkich,
  • niskiej samooceny,
  • trudności w regulacji emocji.

Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem indywidualnych konsultacji psychologicznych z pacjentem w miejscach tj. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego HCP, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywała również w pracy, jako psycholog w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Poznaniu oraz praktykach w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie oraz w Pracowni Rozwoju Osobistego Kreska.

Mgr Agata Lesiak