Terapia grupowa Warszawa

Ten rodzaj terapii opiera się na interakcjach między uczestnikami grupy. Pomaga uporać się z wieloma trudnościami i poprawić relacje interpersonalne.

Z terapii grupowej w Warszawie można skorzystać w Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego — zapraszamy do zapisów.

Grupa na terapii w Warszawie

Terapeuci w Twoim mieście:

Terapia grupowa w Warszawie: podstawowe informacje

Psychoterapia grupowa to oddziaływanie o udowodnionej skuteczności. Jest stosowana przez specjalistów reprezentujących różne podejścia terapeutyczne, np. Gestalt, poznawczo-behawioralne, interpersonalne, psychoanalityczne, psychodynamiczne czy egzystencjalne. Terapię grupową w warszawskim Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health wdraża się zwłaszcza w przypadku Pacjentów, u których wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach z innymi są ważnymi celami leczenia.

W psychoterapii grupowej narzędziem służącym dokonaniu zmian są nie tylko techniki i interwencje stosowane przez terapeutę, ale także grupa jako taka. Dzięki temu ten typ oddziaływania ma wyjątkowy potencjał leczniczy. Na terapii grupowej najbardziej korzystają pacjenci mający trudności i zaburzenia wynikające z niesatysfakcjonujących relacji z innymi osobami.

Na czym polega psychoterapia w grupie?

W psychoterapii grupowej większość czasu zajmuje rozmowa między Pacjentami. Dotyczy ona zaburzeń uczestników terapii oraz potencjalnych przyczyn dolegliwości.

Psychoterapeuta (podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej) odzywa się jak najrzadziej, nie wyraża swoich poglądów i nie udziela rad. Jego rolę można określić jako pomocnika terapii, bo często grupa ustanawia kogoś innego liderem i powierza mu sterowanie aktywnością na spotkaniu.

Cele terapii

Celem terapii grupowej jest otrzymanie i udzielenie wsparcia. Może ona także pomóc w lepszym zrozumieniu własnego sposobu wchodzenia w relację z innymi osobami i jej podtrzymywania. Ponadto terapia grupowa służy poprawie skuteczności interpersonalnej (relacji i komunikacji) oraz zwiększeniu pewności siebie.

Umożliwia również przeżycie w grupie osobistego procesu zmiany z założeniem przeniesienia nabytych umiejętności do innych środowisk, w których funkcjonuje pacjent. Dzięki skorzystaniu z terapii grupowej uczestnik ma też możliwość przeżycia doświadczeń korektywnych w zakresie nowych sposobów budowania relacji i ewentualnego mierzenia się z trudnościami.

Psychoterapie grupowe w Warszawie – zastosowanie

Specjaliści prowadzący terapie grupowe w warszawskich placówkach Mind Health stosują ten sposób oddziaływania w sytuacjach takich jak m.in.:

 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia lękowe (nerwica);
 • zaburzenia nastroju;
 • psychozy;
 • uzależnienia;
 • syndrom DDA;
 • syndrom DDD;
 • choroby somatyczne (m.in. nowotwory, choroby serca, cukrzyca, stwardnienie rozsiane);
 • trudne wydarzenia życiowe (np. żałoba);
 • chęć rozwoju osobistego.

Jak wygląda terapia?

Grupa psychoterapeutyczna liczny około 6-12 osób. Może być ona zamknięta (czyli taka, w której pacjenci równocześnie rozpoczynają leczenie i w tym samym czasie je kończą) lub otwarta (osoby, które przestały chodzić na terapię, są w niej zastępowane przez nowych uczestników). Na ogół tworzy się grupy dla pacjentów z podobnym rodzajem zaburzeń i w podobnym wieku. Choć to ostatnie, z wyjątkiem dzieci i młodzieży, nie jest regułą. Specjaliści uważają bowiem, że różnorodność grupy zwiększa możliwości wzajemnej pomocy.

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to umowa określająca zasady psychoterapii. W przypadku terapii grupowej zawierany jest on zarówno między terapeutą i poszczególnymi pacjentami, jak i z całą grupą. Kontrakt ze wszystkimi uczestnikami precyzuje zazwyczaj miejsce i czas trwania terapii oraz cele grupy. Istotne jest w nim również zobowiązanie do udziału we wszystkich sesjach i do dochowania tajemnicy na temat przebiegu terapii. Umowa reguluje też kwestię kontaktów Pacjentów poza grupą. Na ogół są one niewskazane. Czasem ustala się, że tego typu relacje będą dyskutowane w czasie sesji.

Psychoterapia grupowa Warszawa: mechanizmy

Do mechanizmów terapeutycznych (tzw. czynników leczących) w psychoterapii grupowej zalicza się:

 • wzbudzanie nadziei: jest ważne w przypadku każdego rodzaju psychoterapii, a zwłaszcza w terapii grupowej. Obserwowanie, jak inne osoby radzą sobie z trudnościami, daje każdemu z uczestników nadzieję na poprawę własnego funkcjonowania;
 • uniwersalność: pacjenci w terapii grupowej przestają doświadczać poczucia izolacji. Jest to możliwe, dzięki zdaniu sobie sprawy, że inne osoby także zmagają się z podobnymi problemami;
 • przekazywanie informacji: występuje, gdy terapeuta porusza temat funkcjonowania psychicznego lub fizycznego. Ma miejsce również w przypadku, kiedy ktoś z uczestników grupy udziela porad czy wskazówek;
 • altruizm: odnosi się do naturalnej dynamiki grupy psychoterapeutycznej, w której uczestnicy mają podobne problemy i udzielają sobie wzajemnego wsparcia. Ten czynnik leczący nie działa w terapii indywidualnej;
 • rozwijanie umiejętności społecznych: jest mechanizmem terapeutycznym obecnym w każdej grupie. Jawność procesu czy charakter nauczanych treści różnią się w zależności od rodzaju grupy;
  • zachowanie naśladowcze: obejmuje procesy uczenia się dzięki obserwacji modela. Osobą naśladowaną może być zarówno psychoterapeuta, jak i inni uczestnicy grupy;
 • korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej: jest to czynnik leczący wymieniany jedynie przez Irvina Yaloma. Według tego autora grupa stanowi miejsce uzyskania doświadczeń korektywnych ukierunkowanych na niesatysfakcjonujące doświadczenia przeżyte w rodzinie pierwotnej;
 • czynniki egzystencjalne: ten mechanizm terapeutyczny również uwzględniany jest tylko przez Yaloma. Jego zdaniem spotkanie z członkami grupy i stworzenie relacji opartej na zaufaniu umożliwia stawienie czoła egzystencjalnej rzeczywistości w obecności innych;
  • spójność grupy: stanowi o atrakcyjności grupy dla pacjentów i uczestników dla siebie nawzajem. Dzięki doświadczeniu zrozumienia i akceptacji członkowie grupy z większą łatwością badają i wyrażają samych siebie;
 • katharsis: ten czynnik określany jest również jako wentylacja emocji. Znaczenie dla trwałej zmiany ma nie tyle poczucie ulgi związane z aktem wentylacji, ile dzielenie się emocjami na forum grupy i uzyskanie akceptacji od jej uczestników;
 • interpersonalne uczenie się: grupa daje każdemu z członków możliwość ujawnienia własnych trudności interpersonalnych. Dzięki samoobserwacji i informacji zwrotnej od innych osób, uczestnicy terapii mogą zidentyfikować i zmienić nieadaptacyjne zachowania.

Rodzaje terapii grupowej w Mind Health

W Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health oferujemy sesje psychoterapii grupowej w ramach I poziomu referencyjnego NFZ.

Szczególnym rodzajem psychoterapii grupowej dostępnej w Warszawie jest terapia młodzieży (adolescentów). Zadania rozwojowe okresu dorastania zawiązane są z dążeniami do separacji od znaczących osób dorosłych i przynależnością do grupy rówieśniczej. Często te wyzwania życiowe nie mogą być realizowane przez pacjentów w naturalnym środowisku.

Terapia grupowa staje się wówczas swoistym polem eksperymentalnym, gdzie młodzież doświadczająca problemów może m.in. nauczyć się nowych umiejętności interpersonalnych w połączeniu z realizacją indywidualnych celów.

Do specyficznych oddziaływań skierowanych do grupy osób należy również terapia par i rodzin.

Terapia grupowa w Warszawie: jak się zapisać?

Jeśli chcemy skorzystać z terapii grupowej w Warszawie, skontaktujmy się z Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego. Stołeczne placówki oferują także terapię rodzin czy terapię par. Na wizytę można zgłosić się pod nr tel. 22 566 22 24. Zapisy przyjmowane są również online – za pośrednictwem sklepu internetowego.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo