Terapia poznawczo-behawioralna Toruń: CBT

Skupiając się na sytuacji obecnej, terapeuta CBT nie szuka przyczyn problemu w podświadomości czy przeszłości. Skupia się na treningu odpowiednich zachowań.

Dzięki udziałowi w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Toruniu można nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie. Zapraszamy do zapisów.

Terapeuta i pacjentka podczas psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Toruniu

Terapia poznawczo-behawioralna w Toruniu: dla kogo?

Oferta skierowana jest do Pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami natury psychicznej: zwłaszcza osób, które mają problemy z kontrolowaniem emocji, wahaniami nastrojów, przewlekłym zmęczeniem, a także smutkiem i przygnębieniem. Pomaga także radzić sobie z zaburzeniami odżywiania, bezsennością, czy uzależnieniami.

Udział w terapii CBT w Toruniu powinny rozważyć m.in. osoby, które cierpią na:

Geneza nurtu

Nurt poznawczo-behawioralny zaczął rozwijać się od połowy XX wieku. Model terapii poznawczej pojawił się w latach 50.-60. ubiegłego wieku, za sprawą psychologa Alberta Ellisa i psychiatry Aarona Becka. W latach osiemdziesiątych do terapii poznawczych zaczęto włączać techniki behawioralne. W klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej analizuje się związki między przekonaniami, emocjami i zachowaniem. Pacjenci w pierwszej kolejności są uczeni rozpoznawania swoich myśli i zachowań oraz ich korzystnej modyfikacji.

Jak wygląda terapia w nurcie CBT w Toruniu?

W myśl nurtu poznawczo-behawioralnego Pacjent ma pewne przyjęte wzorce myślenia i zachowania, które powiela w życiu codziennym, a które nie dają mu poczucia spełnienia i radości lub blokują przed rozwojem i dążeniem do swoich celów. Podczas spotkań z terapeutą dąży się do zmiany błędnych wzorców. Odbywa się to poprzez identyfikację dysfunkcyjnych zachowań i próby ich zmiany.

Terapeuta w swojej pracy wykorzystuje techniki sugestii, metody odreagowywania oraz trening na konkretnych przykładach z życia Pacjenta. Analizując sytuację i zachowania Pacjenta, terapeuta pomaga zmodyfikować wadliwe wzorce, a także sprawdzić efektywność tych działań na kolejnych sesjach.

Terapia poznawczo-behawioralna Toruń: przebieg

W MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego terapię prowadzą wykwalifikowani specjaliści. Opiekując się zarówno dorosłymi, jak i dziećmi, pomagając im przezwyciężyć problemy i odzyskać spokój oraz radość z życia. Pierwsza wizyta u terapeuty rozpoczyna się od wywiadu i analizy problemu. Stawiana jest diagnoza występujących zaburzeń, a następnie zapada decyzja o najlepszej możliwej metodzie terapeutycznej, która przyniesie pożądane efekty.

W trakcie terapii psychoterapeuta zbiera niezbędne informacje o Pacjencie, prowadzi trening oraz mierzy efekty podejmowanych działań. Terapia CBT może być prowadzona indywidualnie lub grupowo.

Ile trwa terapia?

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym zaliczana jest do terapii krótkoterminowych, ze względu na jasno sprecyzowany cel postępowania. Ilość sesji terapeutycznych zależy od indywidualnego problemu Pacjenta, może to być 10, 12, a nawet 16 sesji terapeutycznych trwających po 60 minut każda. Można przy tym uznać, że maksymalna ilość spotkań z terapeutą wynosi 25 godzin. Terapeuta po zdiagnozowaniu problemu i przyjęciu odpowiednich zasad postępowania powinien poinformować Pacjenta o przewidywanym czasie terapii.

Korzyści z podjęcia terapii

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym jest bardzo uporządkowana, a to, z czym Pacjent nie umie sobie poradzić, jest sklasyfikowane w pięć obszarów: sytuacji, myśli, emocji, odczuć fizycznych i działań. Obszary te są ze sobą wzajemnie skorelowane i oddziałują na siebie. W kolejnych etapach terapii Pacjent zaczyna rozumieć mechanizm działania błędnych wzorców myślenia oraz zachowania i zaczyna go zmienić.

Zaletą terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym jest lepsze zrozumienie siebie, swoich emocji i zachowań. Pacjenci uczą się prawidłowo reagować z trudnych sytuacjach, koncentrują się na problemie i szukają rozwiązania, mając świadomość, że dotychczasowe działania nie były skuteczne.

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na tym, co tu i teraz, więc przynosi stosunkowo szybkie efekty. Nie ma także powrotu do przeszłości i trudnych doświadczeń. Skupie się na aktualnej sytuacji pozwala Pacjentowi szybko wprowadzić zmiany.

Metody pracy terapeuty z Pacjentem

W terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym stosowane są różne techniki, mające skłonić Pacjenta do rozpoznania własnych zachowań, emocji i myśli. Terapeuci TBC w Toruniu najczęściej stosują:

 • Dialog sokratejski. Polega on na zadawaniu pytań ogólnych i sondujących oraz formułowaniu podsumowujących twierdzeń, co służy zbadaniu treści i znaczenia doświadczeń oraz przekonań Pacjenta. Celem prowadzenia dialogu sokratejskiego jest zmiana zachowań Pacjenta na pożądane.
 • Trening asertywności. W trakcie terapii prowadzący stara się nauczyć Pacjenta nowych zachowań – robi to na konkretnych przykładach, zazwyczaj na sytuacjach, które Pacjent opisuje jako trudne, problematyczne.
 • Systematyczna desensytyzacja (odczulanie). Metoda polega na wyobrażaniu sobie przez Pacjenta sytuacji wywołujących lęk według ustalonej hierarchii, co prowadzi do stopniowego zmniejszania wrażliwości, a więc i zmniejszenia lęku.
 • Eksperymenty behawioralne. Terapeuta zaleca Pacjentowi testowanie słuszności negatywnych założeń lub oczekiwań – odbywa się to poprzez konkretne zachowania Pacjenta w różnych sytuacjach.
 • Trening relaksacyjny. Terapeuta uczy Pacjenta rozluźniać umysł i mięśnie.
 • Techniki ekspozycyjne. Terapeuta zachęca Pacjenta do konfrontacji z przedmiotami, zwierzętami lub sytuacjami, których się boi. Konfrontacja ma na celu oswojenie lęku.
 • Techniki modelowania. Terapeuta uczy Pacjenta zachowań, których ten do tej pory nie miał. Techniki modelowania mają na celu wygaszenie reakcji nieprzystosowawczych.
 • Techniki nastawione na uczenie się rozwiązywania problemów. Terapeuta edukuje Pacjenta w zakresie metody rozwiązywania problemów. Są one stosowane w sytuacji, gdy Pacjent reaguje impulsywnie, unika wyzwań, lub skupia się tylko na trudnościach.
 • Psychoedukacja. Terapeuta stosuje psychoedukację, aby Pacjent lepiej rozumiał problem, z powodu którego jest leczony oraz proponowane przez terapeutę metody rozwiązań.
 • Techniki restrukturalizowania poznawczego. Zadaniem tych technik jest zwiększenie świadomości Pacjenta w kwestii jego negatywnych myśli czy zachowań oraz zastępowania ich bardziej zrównoważonymi interpretacjami, przewidywaniami i założeniami.
 • Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Trening ten polega na identyfikowaniu konkretnych deficytów umiejętności społecznych, a następnie uczeniu Pacjenta określonych strategii zwiększania skuteczności zachowań społecznych.

Cena terapii poznawczo-behawioralnej w Toruniu. Gdzie jesteśmy?

Placówka MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego mieści się przy ul. Jana Matejki 42: w centrum miasta, gdzie wygodnie dojedziesz i komunikacją miejską, i samochodem bądź rowerem. Cena konsultacji w gabinecie i konsultacji telemedycznej wynosi 150 zł* za około 45-60 minutowe spotkanie z terapeutą. W zależności od preferencji Pacjenta i dostępności specjalistów wizyty mogą odbywać się na miejscu (w komfortowo urządzonym gabinecie), bądź zdalnie.

Umów wizytę

Zapisy do placówki w Toruniu, a także innych miastach, przyjmowane są pod nr telefonu ogólnopolskiej infolinii 22 566 22 24. Można też zapisać się przez sklep internetowy MindHealth. Zapłacisz tam wygodnie online.

Oferujemy szybkie terminy i szeroki wybór specjalistów o wysokich kompetencjach. Zapraszamy do naszych gabinetów!

Mindhealth logo