Terapia grupowa Toruń

Terapia w grupie to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poradzenie sobie z problemami i zaburzeniami. Terapeuta wykorzystuje znaczenie relacji międzyludzkich w analizie sytuacji każdego członka terapii z osobna.

Sprawdź, jakie zastosowanie ma psychoterapia grupowa w Toruniu prowadzona w MindHealth i zadzwoń, aby wpisać się na listę uczestników.

Terapia grupowa w Toruniu

Psychoterapia grupowa w Toruniu: dla kogo?

Człowiek funkcjonuje w życiu codziennym jako członek różnych grup. Ma to ogromne znaczenie w kontekście rozwoju charakteru i postaw wobec świata. Terapia grupowa wykorzystuje mechanizmy wpływające na funkcjonowanie jednostki w grupie, co pozwala na wyleczenie różnych zaburzeń. Terapia grupowa podobnie do terapii indywidualnej może przyjmować różne formy. W zależności od problemów członków grupy, zastosowanie ma terapia poznawczo-behawioralna, terapia systemowa, czy psychodynamiczna.

Terapia grupowa polecana jest w szczególności w przypadku Pacjentów doświadczających zaburzeń psychicznych, takich jak np. alkoholizm. Człowiek chory lub zagubiony potrzebuje wsparcia bliskich. Niestety nie zawsze może takie wsparcie otrzymać. Terapia grupowa to także dobre rozwiązanie dla tych osób, które pozostały ze swoimi problemami same. Udział w terapii grupowej niweluje uczucie osamotnienia, Pacjenci mają szansę otworzyć się przed innymi osobami, które doświadczają podobnych problemów.

W jaki sposób pomagają spotkania?

terapii grupowej znaczenie mają dwa czynniki — relacja Pacjenta z terapeutą i z uczestnikami grupy. Interakcje zachodzące między Pacjentami pozwalają wydobyć z nich cenne informacje. Taki mechanizm ma znaczenie np. w przypadku ofiar przemocy. Przykładowo bite kobiety niechętnie dzielą się swoimi uczuciami na temat doznanej krzywdy. Kiedy przebywają w grupie innych kobiet, które również doświadczyły przemocy, mogą się przed sobą otworzyć, dostrzegając w innych własne odbicie lustrzane.

Wśród osób w podobnej sytuacji Pacjenci czują się bezpiecznie. Członkowie wspólnie, w grupie i jednocześnie indywidualnie wewnątrz siebie analizują swoje lęki i uczucia. W trakcie terapii następuje budowanie więzi między uczestnikami. Ponadto Pacjenci uczą się panować nad emocjami, przełamują swoją nieśmiałość. Terapeuta obserwuje reakcje uczestników grupy i nadaje rozmowom odpowiedni kierunek.

Uczestnicy grupy uczą się od siebie, nabierają wzajemnego zaufania, eksponują własne trudności i starają się wspólnie nad nimi pracować. Członkowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat cudzych wypowiedzi. To sprawia, że Pacjent ma szansę spojrzeć na swoje życie w sposób obiektywny, taki w jaki patrzy na niego terapeuta podczas terapii indywidualnej. Nabiera większej świadomości wobec swojego zachowania i zmienia się jego samoocena. Przeżywanie emocji w grupie prowadzi do wewnętrznych przemian uczestników. Pacjenci, widząc, że inni robią postępy, sami nabierają nadziei na zmianę. Inni uczestnicy grupy mogą stanowić dla niektórych „wzór” do naśladowania.

Rodzaje terapii grupowej w Toruniu

Nie każda terapia grupowa funkcjonuje na tych samych zasadach. Różnice wynikają głównie z rodzajów grup terapeutycznych. Grupy są tworzone w oparciu o problemy, z jakimi mierzą się Pacjenci. Można wyróżnić np. terapię grupową dla osób cierpiących na schizofrenię lub inne zaburzenia psychiczne. Wyróżniamy także:

  • terapię grupową zamkniętą — jedna stała grupa Pacjentów bierze udział w terapii w określonych ramach czasowych. Taka forma terapii sprawia, że Pacjenci są w stanie nawiązać bliższe relacje, wzrasta ich zaufanie wobec siebie.
  • terapię grupową otwartą — sesje terapeutyczne stale się odbywają, a członkowie grupy się zmieniają. Pacjenci w czasie spotkań są na różnych poziomach terapii. Ta forma spotkań często ma zastosowanie w przypadku uzależnienia od alkoholu.

Wskazania do podjęcia terapii

Terapia grupowa zalecana jest w szczególności Pacjentom z zaburzeniami osobowości. Choć sama nie jest w stanie wyleczyć niektórych zaburzeń, to stanowi duże wsparcie w kontekście poprawy samopoczucia. Pacjenci lepiej zaczynają funkcjonować w społeczeństwie, otrzymują wsparcie od innych chorych.

Terapia grupowa prowadzona w toruńskiej placówce MindHealth sprawdza się m.in. w następujących sytuacjach:

W zależności od tematyki grupy, zmienny jest charakter terapii, jej cele, czy długość trwania. W jednej grupie zwykle przebywa ok. 9-11 Pacjentów.

Psychoterapeuta grupowy Toruń: rola

Prowadzeniem terapii grupowej zajmuje się certyfikowany psychoterapeuta po studiach wyższych. Terapia grupowa, ze względu na liczebność uczestników, czasem jest prowadzona pod okiem dwóch terapeutów. Rolą terapeuty w przypadku terapii grupowych jest koordynacja spotkań. Oprócz kwestii organizacyjnych, takich jak liczba członków i cele terapii, stara się kierować przebieg rozmów i ćwiczeń na osiąganie celów terapeutycznych członków grupy. W zależności od rodzaju grupy może być bardziej lub mniej zaangażowany w rozmowy, przy czym nieustannie pełni funkcję obserwatora. Aby terapia przyniosła efekty, musi również pilnować, by Pacjenci przestrzegali norm. Terapeuta zwykle najpierw wprowadza Pacjentów w tematykę, porusza problematykę, następnie zachęca członków grupy do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Terapia grupowa ma zwykle formę swobodnej dyskusji.

Przeciwwskazania do terapii grupowej

Mimo wielu zalet terapii grupowej nie każdy Pacjent kwalifikuje się do udziału w spotkaniach. To psycholog powinien ocenić, czy Pacjent powinien odbywać spotkania w grupie, czy indywidualnie. Terapia grupowa nie jest polecana osobom, które są skłonne do gwałtownych zachowań i wrogo nastawione do innych osób. Także Pacjenci mający myśli samobójcze niekoniecznie odnajdą się w rozmowach grupowych. Osoby głęboko zamknięte w sobie również nie będą w stanie skorzystać z atutów terapii grupowej. Sensem terapii jest wspólna dyskusja. Pacjent, który nie ma motywacji do udziału w rozmowie i izoluje się, może zakłócać działanie grupy.

Jak przebiegają warsztaty?

Pacjenci w grupie powinni wykazywać wspólne cechy. Członkowie grupy mają pełną swobodę do wyrażania swoich myśli. Zwykle w trakcie spotkań panuje życzliwa atmosfera, uczestnicy grupy zwracają się do siebie po imieniu. W spotkaniach ważne jest zachowanie dyskrecji. To buduje poczucie wspólnego zaufania. Choć spotkania odbywają się w grupach, to w rzeczywistości każdy Pacjent wykonuje pracę osobiście. Terapeuta analizuje indywidualnie zachowanie każdego Pacjenta i jednocześnie zachowanie całej grupy.

Czas trwania i częstotliwość terapii grupowej w Toruniu

Czas trwania terapii jest uzależniony od potrzeb grupy. Wyróżnia się:

  • terapię krótkoterminową, która trwa kilka miesięcy;
  • terapię średnioterminową, która trwa do półtora roku;
  • terapię długoterminową, trwającą ok. 2 lat.

Spotkania grupowe mają miejsce 1-2 razy w tygodniu. Terapie prowadzone na oddziałach szpitalnych odbywają się nawet codziennie.

Skuteczność terapii grupowej

Przede wszystkim, aby terapia była skuteczna, Pacjent powinien trafić do odpowiedniej grupy. Terapia w grupie jest skuteczna szczególnie w kontekście poprawy relacji interpersonalnych. Ponadto niezależnie od przedmiotu leczenia, znacząco poprawia stan psychiczny Pacjenta. Uczestnicy budują swoją pewność siebie, uczą się życia w społeczeństwie i nawiązują relacje z innymi. Terapia grupowa może zniwelować objawy niektórych zaburzeń, wprowadza zmiany w osobowości Pacjenta. Wpływa na zmianę mechanizmów obronnych, motywuje Pacjenta do spełniania własnych ról społecznych. 

Psychoterapia grupowa Toruń: umów wizytę

Zajęcia odbywają się w gabinetach Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Toruniu przy ul. Jana Matejki 42. Koszt pojedynczej sesji to od 100 do 130 zł* - dokładny koszt zależy od rodzaju grupy.

Aby zapisać się na listę osób zainteresowanych udziałem w terapii grupowej w Toruniu, zadzwoń pod naszą infolinię: numer telefonu to (22) 566 22 24. Serdecznie zapraszamy! Gdy tylko zbierze się odpowiednia ilość uczestników, rozpoczną się spotkania.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo