Specjaliści

Dr n. med. Michał Skalski

Dr n. med. Michał Skalski specjalista z zakresu psychiatrii z ponad 30-letnią praktyką leczenia zaburzeń psychicznych. Autorytet nowoczesnego i nieuzależniającego leczenia zaburzeń snu.

Opracował aplikację zalecaną jako pierwszoplanowa metoda pracy nad poprawą snu. Pomógł już tysiącom Pacjentów z zaburzeniami snu a także Pacjentom z lekoopornymi zaburzeniami psychicznymi.

Dr n. med. Michał Skalski jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od tego czasu związany z Kliniką Psychiatryczną Akademii Medycznej. W 1987 uzyskał I stopień specjalizacji z psychiatrii, a w 1991 roku uzyskał stopień doktorską z psychiatrii. Jego praca doktorska dotyczyła zaburzeń snu u osób uzależnionych od alkoholu.

W Klinice pełnił różne funkcje m.in. asystenta, adiunkta oraz starszego wykładowcy. Pracował również jako Ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrycznego oraz jako Kierownik Pracowni EEG i Badań Snu. Z inicjatywy Dr n. med. Skalskiego, od 1998 roku, działa pierwsza w Polsce Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w której przyjmuje do dziś.

Autor ponad 100 publikacji oraz licznych wystąpień naukowych z zakresu medycyny snu, psychiatrii i neurofizjologii. Członek wielu stowarzyszeń m.in. Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (członek zarządu), European Sleep Research Society, American Academy of Sleep Medicine, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Stowarzyszenia Aktywni Przeciw Depresji. Założyciel i członek Stowarzyszenia Pacjentów z Narkolepsją.

Dr n. med. Michał Skalski