Specjaliści

Mgr Zuzanna Zaremba

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej. Obecnie realizuje studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne w Małopolskim Centrum Edukacji.

Doświadczenie zawodowe: 

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" w Górnie;
  • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedziba w Rzeszowie.

W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth pomaga Pacjentom z obniżoną samooceną, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, problemami w relacjach interpersonalnych, doświadczającym zaburzeń lękowych, kryzysów emocjonalnych, a także zaburzeń funkcji poznawczych. Udziela również pomocy psychogeriatrycznej.

Mgr Zuzanna Zaremba w swojej pracy kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego Pacjenta oraz zapewnienie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa.

Przyjmuje Pacjentów powyżej 7. roku życia.

Mgr Zuzanna Zaremba