Specjaliści

Mgr Zuzanna Patrzałek

Specjalista zajmuje się:

  • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Jest terapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Odbyła staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, w oddziale chorób afektywnych, oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz w oddziale zapobiegania nawrotom, przeznaczonym dla osób po kryzysie psychotycznym. Stale kształci się i podnosi kwalifikacje.

W swojej pracy spotyka osoby doświadczające kryzysów psychicznych, depresji, braku motywacji. Pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania się. Swoją pomoc oferuje osobom przeżywającym silny stres, mającym trudności w relacjach oraz borykającym się z niską samooceną. Pomaga odzyskać samozadowolenie oraz radość z życia.

Prowadzi konsultacje w języku polskim i angielskim.

Mindhealth logo