Specjaliści

Mgr Zofia Orzechowska

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Dyplom psychologa uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1973 r. Po ukończeniu studiów pracowała w Ośrodku Leczenia Nerwic w Komorowie. Od 1989 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, którego w latach 1998-2004 była ordynatorem i jednocześnie konsultantem Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawa Wilanów. Do 2006 roku pracowała w Zespole Leczenia Środowiskowego Instytutu.

Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i ukończony roczny kurs z zakresu terapii rodzin. Jest współzałożycielką pierwszego warszawskiego klubu „Gawra” – ośrodka przeznaczonego dla osób z problemami zdrowia psychicznego, głównie z rozpoznaniem schizofrenii, opartego na amerykańskim modelu Domów – Klubów „Foutain House ”. W poradni MindHealth (wcześniej: Propsyche) pracuje od początku istnienia placówki.

Obszary specjalizacji:

 • depresja,
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk separacyjny,
 • lęk społeczny,
 • molestowanie,
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • problemy małżeńskie/problemy par,
 • problemy rodzinne,
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie,
 • psychoedukacja rodziców,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • stany lękowe,
 • stres,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe inne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane ze stresem.

Prowadzone terapie

Mindhealth logo