Specjaliści

Mgr Wojciech Gorczyński

Magister Wojciech Gorczyński ukończył dwa kierunki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – psychologię i kognitywistykę. Dodatkowo poszerzył swoje kwalifikacje, uczęszczając do czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-bawioralnej w Warszawie w Centrum CBT-EDU. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Uzyskał  Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 1105.

Swoje doświadczenie zawodowe nabywał w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego.

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz w diagnostyce funkcji poznawczych, zaburzeń adaptacyjnych, afektywnych i lękowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Udziela konsultacji w zakresie wykorzystania technik poznawczo-behawioralnych w napotykanych trudnościach życiowych. Pomaga osobom zmagającym się z zespołem stresu pourazowego, kryzysem życiowym oraz prowadzi trening asertywności.

Obecnie współpracuje z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth, przeprowadzając interwencje kryzysowe.

Mindhealth logo