Specjaliści

Mgr Viktoria Witt

Psycholog, absolwentka wydziału Nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie w pracy terapeutycznej nabywała na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach (gdzie pracowała z trudną młodzieżą) oraz na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej ośrodka PSYCH-MED w Gliwicach.

Pracowała m.in. z Pacjentami cierpiącymi na schizofrenię, depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i zaburzenia osobowości. Przeprowadza interwencje kryzysowe i wykłady profilaktyczne (m.in. dotyczące zjawiska dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży).

Mgr Viktoria Witt interesuje się nie tylko psychologią stosowaną, ale i badawczą: uczestniczyła w wielu badaniach naukowych prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego oraz SWPS, a wraz z doktorami Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania dotyczące schizofrenii, zaburzeń urojeniowych oraz afektywnych. Należy do koła naukowego psychologii ewolucyjnej Uniwersytetu SWPS.

Praca psychologa daje jej bardzo dużą satysfakcję, dlatego stale rozwija się w tym zakresie, m.in. uczestnicząc w branżowych szkoleniach i konferencjach.

Mindhealth logo